HISTORIE

Historie domácí výroby dřevěného nářadí a náčiní na Valašsku

Téměř do konce druhé poloviny 20. století bylo hlavním zaměstnáním a zdrojem obživy obyvatelstva Valašska zemědělství. Díky krajně nepříznivým podmínkám si však musela jeho značná část hledat i jiné živobytí. Domácká výroba dřevěného nářadí a náčiní se tak stala činností pro podzimní a zimní měsíce, někdy i větší část roku.

Dle sčítání obyvatelstva v roce 1890 se uvádí, že v Holešovském okrese pracovalo ve všech odvětvích dřevodělné výroby 1573 osob. Jen v Držkové bylo v daném roce 61 domácích výrobců dřevěného nářadí a náčiní z celkem 831 obyvatel.

V chudých obcích, kde byla domácí výroba dřevěného nářadí a náčiní značně rozšířena, hrála důležitou roli výrobcova specializace. Např. v tzv sčítacích operátech z let 1880-1910 se jen zřídka objevuje v kolonce označující zaměstnání obecný výraz „vyrabitel dřevěného náčení“. U většiny jmen výrobců je vždy uvedeno přesné označení specializace: šindelář, lopatář, opálkář, dělník jařem, vyrábí hrabě a vidle apod.

Hovoříme-li o specializovaném výrobci, máme tím na mysli domáckého výrobce, který podstatnou část své výrobní kapacity věnuje výrobě jednoho typu dřevěného nářadí či náčiní (vidle všeho druhu, hrábě všeho druhu atd.), nebo produkuje celý výrobní sortiment jednoho výrazného technologického postupu (vyrábí všechny věci dlabané ze dřeva, vyrábí celý soustružnický sortiment atd.).

Vyhraněná výrobní specializace se zpravidla dědila z otce na syna a dále na vnuka, takže existovaly tradiční rody trokařů, lopatářů, apod. Vedle vyhraněných specialistů však existovali i tak zvaní „všeumělci“, kteří zvládli široký výrobní sortiment, jehož skladbu pružně přizpůsobovali poptávce.

 O úrovni produkce výrobce, který se jako vyhlášený specialista na výrobu zemědělského nářadí, zejména vidlí, věnoval domácké výrobě velmi intenzivně, podávají přehled následující údaje, získané z písemných záznamů o dodávkách překupníkům v letech 1941-1945 (Dodací listy Jana Garguláka řečeného Homolů z Držkové č. 112. Uloženy ve sbírkách MZ pod inv. č. E 4909 a E 4910.).

RokVidleKosiskaLepákyHračky
19417208080
19421710300
194389552020
1944801300
1945317170