Vítej na webu

Můžeš se zde dočíst něco o historii a výrobě vidlí v rodině Garguláků.
Vidle si můžeš také zakoupit.

Výroba vidlí s ohýbanými rožky patřila k nejnáročnějším disciplínám domácí výroby dřevěného nářadí a náčiní na Valašsku. Věnovali se jí specialisté, kteří v rámci úplného využití kvalitní, bezkazé a dobře štípatelné suroviny, vyráběli obvykle ještě kosiska a hrábě.

Dřevěné valašské vidle slouží především při senoseči, otavě a žních. Jejich tvar a použitý materiál jsou uzpůsobeny právě pro snadnou práci se senem a slámou (na dřevěných vidlích se při tahu zpět nezachycuje seno tak jako na těžkých a úzkých vidlích železných).


Rodinná tradice výroby vidlí je v rodině Garguláků z Držkové zaznamenána již v polovině 19. století. Největší rozmach dosáhla u Jana Garguláka (řečeného Homolů) ve 40. letech 20. století. Po válce v ní pokračoval jeho syn Jan ve výrobním družstvu Lipta. Postupně však zde došlo k útlumu vlivem kolektivizace zemědělství a postupnému zastavení výroby družstva.

Po letech navázal na rodinnou tradici vnuk Petr. Díky tomu i dnes zůstala tradiční výroba vidlí zachována, plně využívající zkušenosti předků ve spojení s nejnovější technologií zpracování dřeva.

I dnes si tak můžete pořídit původní dřevěné valašské vidle. Využijete je jako vysoce kvalitní zemědělský nástroj nebo jako stylovou dekoraci na chalupě, penzionu nebo restauraci.