Dřevěné valašské vidle

Tradiční technologie domácké výroby dřevěného nářadí a náčiní

Pomůcky pro výrobuKaždé odvětví domácké výroby dřevěného nářadí a náčiní mělo své vyhraněné požadavky na kvalitu a stav dřeva, zaručující jeho nejsnadnější a nejkvalitnější zpracování. Všeobecně se za kvalitní považuje dřevo z kmenů rovně rostlých, prostých suků, vrůstů a zakřivenin, se zdravým nezteřelým jádrem. Takové čisté či hladké dřevo se dobře štípá a obrábí.

Pro podélné dělení částí kmenů (kusů, klátů apod.) užívali domáčtí výrobci dřevěného nářadí a náčiní na Podřevnicku výhradně techniky štípání (klaní). Při použití této techniky dělení si surovina podrží všechny své specifické vlastnosti - minimálním porušením struktury si štípané dřevo zachovalo pevnost, pružnost a odolnost. Výsledkem byl polotovar tzv štíp.

Strýcova stolicaVýrobní nástroje byly a jsou na Podřevnicku vždy majetkem výrobce. Dobrého nástroje si výrobce velmi váží a má k němu vztah. Výrobce obvykle také měl k ruce nástroje, které sám nepoužíval, jenž sloužily jen k tomu, aby dostál svým sousedským povinnostem a žádosti o zapůjčení mohl vyhovět bez rizika zničení svých dobrých nástrojů.

Na prvém místě mezi nástroji domáckých výrobců dřevěného nářadí stojí obřeznice, zvaná strýček, strýc, strýcova stolice či stolica.


Facebook - Dřevěné valašské vidleVidle vyrábí dle tradičních postupů stolařství Pegas - Petr Gargulák.

Některé informace, fotografie a ilustrace jsou převzaty z knihy "Domácká výroba dřevěného nářadí a náčiní na Po-dřevnicku", K. Pavlištík, 1993.

Výroba valašských dřevěných vidlí Výroba valašských dřevěných vidlí Výroba valašských dřevěných vidlí Výroba valašských dřevěných vidlí