Dřevěné valašské vidle

Původní dřevěné valašské vidle na seno - rodina Garguláků

Výroba dřevěného nářadí

Výroba vidlí s ohýbanými rožky patřila k nejnáročnějším disciplínám domácí výroby dřevěného nářadí a náčiní na Valašsku. Věnovali se jí specialisté, kteří v rámci úplného využití kvalitní, bezkazé a dobře štípatelné suroviny, vyráběli obvykle ještě kosiska a hrábě.

Dřevěné valašské vidle slouží především při senoseči, otavě a žních. Jejich tvar a použitý materiál jsou uzpůsobeny právě pro snadnou práci se senem a slámou (na dřevěných vidlích se při tahu zpět nezachycuje seno tak jako na těžkých a úzkých vidlích železných).


Rodinná tradice výroby vidlí je v rodině Garguláků z Držkové zaznamenána již v polovině 19. století. Největší rozmach dosáhla u Jana Garguláka (řečeného Homolů) ve 40. letech 20. století. Po válce v ní pokračoval jeho syn Jan ve výrobním družstvu Lipta. Postupně však zde došlo k útlumu vlivem kolektivizace zemědělství a postupnému zastavení výroby družstva.

Po letech navázal na rodinnou tradici vnuk Petr. Díky tomu i dnes zůstala tradiční výroba vidlí zachována, plně využívající zkušenosti předků ve spojení s nejnovější technologií zpracování dřeva.

I dnes si tak můžete pořídit původní dřevěné valašské vidle. Využijete je jako vysoce kvalitní zemědělský nástroj nebo jako stylovou dekoraci na chalupě, penzionu nebo restauraci.


Facebook - Dřevěné valašské vidleVidle vyrábí dle tradičních postupů stolařství Pegas - Petr Gargulák.

Některé informace, fotografie a ilustrace jsou převzaty z knihy "Domácká výroba dřevěného nářadí a náčiní na Po-dřevnicku", K. Pavlištík, 1993.


Valašské Jaro 2014

Ukázka výroby valašských vidlí panem Gargulákem na Valašském jaru 2014 v Rožnově Pod Radhoštěm
Dne 24. května 2014 jste v rámci akce "Valašské Jaro 2014", kterou pořádalo Valašské Muzeum v Přírodě Rožnov Pod Radhoštěm, mohli vidět pana Petra Garguláka přímo při práci.